Belangrijke informatie

Deze website is samengesteld door Jacques Wintermans, auteur van ´De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen´, hierna te noemen ´de auteur´.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen. De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Evenmin kunnen aan de op deze website verstrekte informatie rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is algemeen van aard. Het is niet afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van enig persoon of bedrijf. Het is geen aanbod of beleggingsadvies. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website en voor het naleven van de voor de bezoeker geldende wet- en regelgeving. De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen genomen op basis van de op deze website verstrekte informatie.

Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De auteur biedt geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website. Hij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen, schade of verliezen die als gevolg van problemen bij het functioneren van deze website zouden kunnen ontstaan. Ook is hij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen alsmede websites die naar deze website verwijzen.
 

Nederlands recht is van toepassing.


Copyright
Alle rechten voorbehouden. De informatie op deze website is alleen voor privé gebruik. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur informatie op deze website op te slaan, te wijzigen, te vermenigvuldigen, over te nemen, over te dragen of op andere wijze te verspreiden. De auteur behoudt alle auteursrechten, patenten, intellectuele eigendomsrechten en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze website.