Met deze schuldmodule berekent u de verwachte opbrengst van een eenmalige en/of maandelijkse belegging in euro's die niet zijn gecorrigeerd voor inflatie. Deze rekenmodule gaat uit van gemiddelde rendementen, kosten en inflatie zoals die in het boek De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen worden gehanteerd. Ook herbalanceren van de beleggingsportefeuille (om het risicoprofiel te bewaken en bij naderende einddatum) vindt plaats conform de richtlijnen die daarvoor in hoofdstuk 14 van het boek worden uiteengezet.

Vul in