Stap voor stap

In deel II wordt stap voor stap aangegeven hoe een belegger zelf een geschikte portefeuille kan opbouwen. Het eigenlijke beleggingsproces kent vier stappen.

  1. Beleggingsmix bepalen
  2. Invullen van de portefeuille
  3. Instappen
  4. Herbalanceren

Periodiek beleggen

Tevens wordt aandacht besteed aan periodiek beleggen (heel geschikt voor jonge beleggers) en de invloed van media en marketing op de emoties van beleggers.

Kredietcrisis

In het laatse hoofdstuk worden de aanbevelingen, zoals die in dit boek gedaan worden, tegen het licht gehouden van de recente kredietcrisis. Hoe zou een belegger gepresteerd hebben als hij de adviezen in dit boek had opgevolgd? Zou hij zijn hypotheek hebben kunnen aflossen of midden in de kredietcrisis confortabel met pensioen hebben kunnen  gaan?