Achtergronden van (index)beleggen

In Deel I van dit boek worden de achtergronden van beleggen behandeld. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd voor het eerst onderzoek gedaan naar de prestaties van beleggers. De uitkomst was verrassend. Voor het eerst werd aangetoond dat beleggingsexperts helemaal niet, zoals aangenomen, de markt konden verslaan. Dit veroorzaakte veel opschudding in wetenschappelijke kring en bij welgestelde Amerikaanse particuliere beleggers. Waarom, zo vroegen zij zich af, huren we eigenlijk dure vermogensbeheerders in als blijkt dat ze geen extra rendement weten te behalen? Later drong deze wetenschappelijke conclusie ook door bij pensioenfondsen en gewone particuliere beleggers. Inmiddels beleggen 100 miljoen Amerikanen in goedkope indexfondsen. In Nederland is indexbeleggen nog onbekend bij grote groepen pariculiere beleggers. Dat komt omdat de markt voor vermogensbeheer in handen is van enkele grote banken. Die hangen de conclusies over de slechte prestaties van hun professionele beleggers natuurlijk niet aan de grote klok.

Indexbeleggen: goedkoop en eenvoudig

Indexbeleggen is het alternatief voor actief beleggen. De reden dat indexbeleggen aantrekkelijk is komt door een combinatie van twee factoren: ten eerste zijn beurskoersen niet of nauwelijks te voorspellen en ten tweede is indexbeleggen vier keer zo goedkoop als actief beleggen.

Actief beleggen is een alternatief voor passief beleggen (en niet omgekeerd)

Eigenlijk zou indexbeleggen de norm moeten zijn. Alleen als vermogensbeheerders  aannemelijk kunnen maken dat zij een extra rendement kunnen realiseren dat uitgaat boven de extra kosten die ze in rekening brengen, zou een belegger kunnen besluiten om (een deel van) zijn geld in beheer te geven aan een actieve vermogensbeheerder.

Kosten doen ertoe

In Deel I wordt veel aandacht besteed aan de invloed van kosten op het rendement. De funeste invloed van te hoge kosten wordt door de meeste beleggers schromelijk onderschat. Indexbeleggen kan voor 0,5% per jaar terwijl actief beleggen al gauw 2% per jaar kost. Het verschil van 1,5% per jaar zorgt ervoor dat de opbrengst van indexbeleggen op termijn in verreweg de meeste gevallen tientallen procenten hoger uitvalt. Hoofdstuk 7 is geheel aan dit onderwerp gewijd.

Deel II

In Deel II van het boek wordt stap voor stap aangegeven hoe een indexbelegger zelf een geschikte portefeuille kan samenstellen. Ook de psychologische kant van indexbeleggen komt in dit deel aan de orde. Het is eenvoudig om met indexbeleggen te beginnen maar niet gemakkelijk vol te houden. Het vereist een grote mate van zelfdiscipline tijdens de onvermijdelijke perioden van onrust op de beurs.