Hier vindt u twee rekenmodules: een koopkrachtmodule en een schuldmodule.

Met de koopkrachtmodule berekent u de opbrengst van een eenmalige en/of maandelijkse belegging gecorrigeerd voor inflatie d.w.z. in koopkracht van vandaag.

Met de schuldmodule berekent u de opbrengst van een eenmalige en/of maandelijkse belegging in euro's d.w.z. niet gecorrigeerd voor inflatie. Omdat het resultaat hier niet wordt gecorrigeerd voor inflatie is deze rekenmodule vooral geschikt om een indicatie te krijgen van welke bedrag u moet inleggen om in de toekomst een schuld of lening af te kunnen lossen.