Met deze koopkrachtmodule berekent u de verwachte opbrengst van een eenmalige en/of maandelijkse belegging gecorrigeerd voor inflatie d.w.z. in koopkracht van vandaag. U kunt dus met deze koopkrachtmodule berekenen welk bedrag u naar verwachting heeft op uw pensioendatum als u eenmalig en/of maandelijks een bedrag opzij zet. Deze rekenmodule gaat uit van gemiddelde rendementen, kosten en inflatie zoals die in het boek De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen worden gehanteerd. Ook herbalanceren van de beleggingsportefeuille (om het risicoprofiel te bewaken en bij naderende einddatum) vindt plaats conform de richtlijnen die daarvoor in hoofdstuk 14 van het boek worden uiteengezet.

Vul in