In stap 2 van het beleggingsproces kiest u de soorten aandelen en obligaties en de effecten die het meest geschikt zijn in de gekozen beleggingsmix. In deze stap ligt het accent vooral op brede spreiding om onnodige risico's te vermijden en op lage beleggingskosten om onnodig rendementsverlies te voorkomen.

Gebruik wereldwijd of Europees beleggende, breed gespreide, goedkope indexfondsen voor het aandelengedeelte in de kern van uw portefeuille. Kies kortlopende staatsobligaties in euro's voor het obligatiegedeelte.

Bij het invullen van uw portefeuille krijgt u te maken met een aantal keuzen.

  1. Hoe breed wilt u spreiden? Wilt u wereldwijd beleggen of Europees of op de thuismarkt? Wat zijn de valutakwesties?
  2. Welke soort obligaties zijn het meest geschikt als stabilisator in de portefeuille?
  3. Is beleggen in fondsen of individuele effecten het beste?