Persoonlijke verklaring over beleggen

Ondergetekende [naam] verklaart hierbij het volgende.

Ik heb met zorg mijn portefeuille op [datum] samengesteld. Ik heb hierbij de volgende principes gehanteerd.

 1. Beurskoersen zijn niet of nauwelijks te voorspellen. Het heeft daarom weinig zin om actief te beleggen. Ik heb bewust gekozen voor een strategie van ‘kopen & vasthouden’.
 2.  Ik heb vooral veel aandacht besteed aan het schatten van de risicotolerantie bij het vaststellen van de beleggingsmix. Ik heb lage kosten en brede spreiding als leidraad gehanteerd bij het invullen van mijn portefeuille.
 3. Ik zal jaarlijks mijn portefeuille herbalanceren, zodat het risicoprofiel niet noemenswaardig wijzigt. Eens in de vijf jaar kijk ik opnieuw grondig naar mijn financiële situatie.
 4. Ik wil niet toegeven aan de neiging om te handelen als het erg onrustig is op de beurs. Ik besef dat de druk vanuit de media en vanuit mijn omgeving om dan in te grijpen groot kan zijn. Het is mijn vaste voornemen om daar niet aan toe te geven.
 5. Ik besef dat als ik daar wel aan toegeef, de kans groot is dat ik de daarop volgende opleving van de beurs mis. Het timen van de markt is geen goede beleggingsstrategie. Hebzucht en angst zijn slechte raadgevers.
 6. De waarde van mijn portefeuille kan fluctueren. Bij het schatten van mijn risicotolerantie heb ik er bewust rekening mee gehouden dat de waarde [percentage] kan dalen. Ook heb ik rekening gehouden met een verliesperiode van minstens [aantal] maanden.
 7. Ik wil mijn portefeuille in de huidige samenstelling tot minstens tot [datum] vasthouden. Alleen een ingrijpende verandering in mijn persoonlijke (financiële) situatie, zoals invaliditeit, scheiding, ziekte en dergelijke, kan aanleiding zijn hiervan af te wijken.
 8. Ik verklaar door de ondertekening van dit document mij aan de principes te houden die hierin staan.
 9. Ik verklaar dat ik dit document zal lezen alvorens over te gaan tot verandering van mijn portefeuille.
 10. Ik beloof dit document en mijn voornemens door te spreken met de getuigen die dit document mede ondertekenen en, alvorens over te gaan tot verandering van mijn portefeuille, met hen in discussie te gaan over mijn voornemens en de redenen daarachter.

  Was getekend [naam], [plaats], [datum] 
  Getuige 1  [naam], [plaats], [datum]
  Getuige 2 [naam], [plaats], [datum]