Enkele belangrijke koers-winstverhoudingen voor indexbeleggers 

Wereldwijd (ontwikkelde markten)  21,2
Europa 14,1
Opkomende markten 14,4
Kleine Bedrijven 16,6

(N.B.: Stand 31 maart 2024)

Koers-winstverhoudingen zijn niet heel beweeglijk

Koers-winstverhoudingen veranderen niet dagelijks, uitzonderingen daargelaten. Koersen moeten meestal met ruim 6% stijgen voordat - bij gelijkblijvende winsten - de koers-winstverhouding met één punt stijgt. En winsten moeten gemiddeld met ruim 5% op jaarbasis afnemen om - bij gelijkblijvende koersen - de koers-winstverhouding één punt te verlagen.

Daarbij komt dat een verschil van een of twee punten in de koers-winstverhouding meestal weinig uitmaakt bij de keuzen die een indexbelegger moet maken. Vandaar dat de koers-winstverhoudingen op deze pagina normaal gesproken maandelijks worden geactualiseerd.

Uitzonderingen

Echter, de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven komen na afloop van een kwartaal vrij snel na elkaar uit. Op dat moment kan de koers-winstverhouding in korte tijd veranderen door de lawine van bedrijfsnieuws in deze kwartaalrapportages. Zo hebben veel bedrijven in het 4e kwartaal van 2008 grote verliezen geleden. De slechte financiële resultaten in het laatste kwartaal van 2008 zullen na het verschijnen van de jaarverslagen over geheel 2009 geen invloed meer uitoefenen op de koers-winstverhoudingen. Immers, de koers-winstverhouding die hier gebruikt wordt is gebaseerd op de resultaten van bedrijven over het afgelopen jaar. Vanwege de bijzondere situatie tijdens deze crisis is het niet ondenkbaar dat de koers-winstverhoudingen in bovenstaande tabel binnenkort aanzienlijk zullen dalen omdat het 4e kwartaal van 2008 dan niet meer meetelt in het berekenen van de koers-winstverhouding.

Waarschuwing

In het boek wordt gewaarschuwd tegen een te groot vertrouwen in de voorspellende waarde van de koers-winstverhouding. Het is slechts een bescheiden hulpmiddel bij het besluit om al of niet in te stappen.
Een van de nadelen van de hier toegepaste koers-winstverhouding is de gevoeligheid van deze verhouding voor de winsten die bedrijven in het afgelopen jaar gemaakt hebben. Is deze winst incidenteel laag vanwege tijdelijke economische tegenwind, dan schiet de koers-winstverhouding omhoog (tenzij de koersen in gelijke mate of zelfs harder dalen). Hetzelfde gebeurt, maar dan in omgekeerde richting, als de winsten van bedrijven in een bepaald jaar incidenteel zeer hoog uitvallen. In dat geval daalt de koers-winstverhouding plotseling sterk (tenzij de koersen evenredig of meer stijgen). Door de beweeglijkheid van de winsten die mogelijk tijdelijk of incidenteel zijn, kan het voorkomen dat de actuele koers-winstverhouding een verkeerd beeld geeft van het werkelijke prijsniveau van de markt.

De koers-winstverhoudingen begin 2010 worden sterk beïnvloed door de enorme afschrijvingen van financiële instellingen en de magere winsten van bedrijven in 2009. Deze zijn naar verwachting eenmalig. De koers-winstverhouding zou daardoor een vertekend beeld kunnen geven. De hoge koers-winstverhouding wijst meestal op een te dure markt maar zou in dit geval te pessimistisch zijn. De markt zou in werkelijkheid goedkoper zijn dan de koers-winstverhouding suggereerd. 

Discussie

Een boeiende discussie tussen de Amerikaanse professoren Robert Siegel en Jeremy Siegel over de huidige (begin maart 2010) waardering van de (Amerikaanse) markt, kunt u vinden in een artikel in de Wall Street Journal via http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704706304575107492632567802.html?mod=WSJ_Markets_LEFTTopNewsInt 

Robert Shiller vindt de Amerikaanse markt op dit moment (begin maart 2010) nogal duur, Jeremy Siegel vindt de markt juist aantrekkelijk geprijsd.