Geld zo veilig mogelijk onderbrengen
Er zijn mensen die hun geld liever niet willen beleggen op de beurs omdat zij het risico dat daarmee samenhangt niet willen lopen. De voor de hand liggende optie is dan om het geld op een spaarrekening te zetten. Er zijn tijden dat de rente op spaargeld heel behoorlijk is. Bijkomend voordeel van spaargeld is dat u geen effecten hoeft te verkopen als u plotseling geld nodig hebt. Veel mensen vinden het aanhouden van spaargeld daarom een geschikte oplossing. Echter, spaargeld heeft ook nadelen.

Nadelen spaargeld
Het eerste nadeel is dat de spaarder in problemen kan komen als de bank, waar het spaargeld is ondergebracht, omvalt. Deze problemen ontstaan bij bedragen groter dan100.000 euro. Op dit moment is namelijk een spaarbedrag tot 100.000 euro per bankinstelling gegarandeerd, daarboven niet. Het garantiebedrag bedroeg voor de kredietcrisis 40.000 euro (met een eigen risico van 1.000 euro) maar is onlangs verhoogd naar 100.000 euro per bankinstelling (zonder eigen risico). Deze regeling heet het depositogarantiestelsel. De regeling geldt voor spaargeld dat is ondergebracht bij banken die onder toezicht staan van De Nederlandse Bank. Hebt u bij meerdere banken 100.000 euro staan, dan is al uw geld veilig.

Een tweede nadeel is dat inflatie de koopkracht van het gespaarde geld kan ondermijnen. Dit effect zal vooral optreden als het geld op een deposito staat, dus voor langere tijd is vastgezet, en de inflatie onverwacht snel oploopt.

Voordelen kortlopende staatsobligaties
De hierboven genoemde nadelen gelden niet of in mindere mate voor kortlopende staatsobligaties van solide landen.  
Kortlopende staatsobligaties die u bij een bank hebt ondergebracht worden niet meegesleurd in een eventueel faillissement van de bank, ongeacht de waarde van de effecten. Dat komt omdat uw obligaties in een, van het vermogen van de bank afgescheiden juridische vorm worden bewaard. De bank bewaart de effecten voor u, zij is er geen eigenaar van. Alleen als de staat die de obligaties heeft uitgegeven failliet gaat, loopt u risico uw geld te verliezen. De kans dat dit financieel solide landen overkomt, is kleiner dan de kans dat een bank, hoe solide ook, omvalt.

Een nadeel van staatsobligaties ten opzichte van spaargeld is, dat staatsobligaties onderhevig zijn aan koersschommelingen. Echter, die schommelingen zijn in vergelijking met aandelen, gering. U kunt dat lezen in het boek op pagina 39 tot en met 45.

Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat u – tot een bedrag van 100.000 euro per bankinstelling – uw geld veilig op een bank kunt zetten. Voor het meerdere kunt u beter kortlopende staatsobligaties van solide landen zoals Nederland aanhouden.