'It's okay to pick stocks. Just don't take it seriously.'

Merton Miller, winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 1990

 

Beurskoersen blijken niet of nauwelijks te voorspellen. Voorspellingen van analisten, bankiers en financieel experts zijn meestal onbetrouwbaar.

De wetenschap heeft getracht dit empirische feit te verklaren maar slaagt daar maar ten dele in. De efficiënte-markttheorie is een verhelderende maar geen waterdichte verklaring. De Random Walk-theorie stelt dat koersbewegingen uit het verleden niets zeggen over koersbewegingen in de toekomst. Maar op beide modellen valt veel af te dingen. Een gedachtegang die wel iedereen onderschrijft is dat beleggen een zero-sum game is ten opzichte van het marktgemiddelde. Gezamenlijk maken alle beleggers - voor kosten - evenveel verlies ten opzichte van het marktgemiddelde als winst. Alle beleggers samen zijn immers de markt. Na kosten maken alle beleggers samen verlies ten op zichte van het gemiddelde van de markt. Aangezien actieve beleggers meer kosten maken dan indexbeleggers, volgt hier ook uit dat indexbeleggers gemiddeld betere resultaten halen dan actieve beleggers.