'Geen beter raadsman dan de tijd.'

Meander van Athene, toneelschrijver, circa 342 - 291 v. Chr.

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te verwachten rendementen van aandelen en obligaties. Deze worden afgeleid van historische rendementen. Reken bij aandelen op een langetermijnrendement van 8% per jaar en bij kortlopende staatsobligaties op een langetermijnrendement van 4% per jaar. Op korte termijn kunnen de rendementen sterk afwijken van de langetermijnrendementen. Dat heet risico.