'En het belangrijkste: probeer niet de markt te verslaan. Dat lukt je als individu nooit.'

Joseph Stiglitz, winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 2001

 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van onderzoek aangetoond dat de overgrote meerderheid van de actieve beleggers, zowel particuliere als professionele, de index niet verslaat. Daarom heeft actief beleggen weinig zin. 

Sinds de wetenschappelijke doorbraak in de jaren zestig van de vorige eeuw is er een overvloed aan bewijs dat het actieve beleggers meestal niet lukt om de index te verslaan. Veel beleggers stappen in als de top bijna is bereikt. Ze stappen weer uit nadat de markt flink is gedaald en het herstel eraan komt. Daardoor missen ze veel van de stijging van de markt en maken ze veel van de daling mee. Ook professionele beleggers zoals fondsmanagers weten zich niet of nauwelijks te onttrekken aan het marktsentiment.

Vier van de vijf actief beheerde fondsen rendeert slecht

De meeste onderzoeken laten zien dat 4 van de 5 actief beheerde fondsen achterblijven bij de index die ze willen verslaan. Dat geldt zowel in opgaande markten als in neergaande markten, voor aandelen- en - nog meer - voor obligatiefondsen. Op langere termijn neemt dit aantal zelfs af. De meeste professionele beleggers geven meestal wel toe dat actief beleggen in efficiënte markten weinig toegevoegde waarde heeft. De kosten die ermee gepaard gaan zijn hoger dan het extra rendement dat behaald kan worden. Vaak wordt beweerd dat actief beleggen wel zin heeft in minder efficiënte markten zoals opkomende markten. Echter, het vele onderzoek dat gedaan wordt, ondersteunt deze bewering niet. Ook in opkomende markten is indexbeleggen in verreweg de meeste gevallen rendabeler dan actief beleggen.

Succesvolle fondsen selecteren

Als een op de vijf actief beheerde fondsen de index wel verslaat, dan is het de kunst om een succesvol fonds te selecteren. Echter, het is vrijwel ondoenlijk om vooraf het kaf van het koren te scheiden. Dat komt omdat het verslaan van de index niet afhangt van kunde maar meestal puur geluk is. En je kunt niet van tevoren bepalen welke fondsmanagers geluk zullen hebben.

Er zijn fondsmanagers die langdurig de index verslaan. Het bekenste voorbeeld is Warren Buffet. Het probleem met bekende, succesvolle fondsmanagers is dat je nooit zeker weet of ze in de toekomst ook succesvol zullen zijn. Zo heeft Warren Buffet vooral succes gehad in het begin van zijn carrière. Als hij met pensioen gaat, is het maar de vraag of zijn opvolger over dezelfde kwaliteiten beschikt als de meester. Bovendien, als een succesvol fonds groter wordt in omvang omdat veel beleggers geld inleggen, dan wordt het moeilijker voor de manager van dat fonds om het geld even rendabel te beleggen als het reeds beheerde geld. Warren Buffett heeft onlangs gezegd dat hij verwacht dat hij minder rendement zal halen nu zijn fonds veel groter in omvang is.